Ali ste vedeli

..da je drobni knjižici Slovenka v Egiptu p. Benigen Snoj , slov. dušni pastir  v Kairu, 1. julija 1910 pripravil temeljita navodila za Slovenke, ki so odhajale v službo v Egipt kako naj ravnajo na poti, kako naj se obnašajo v službi, naj ne pozabijo svoje domovine, naj obiskujejo slovensko društvo v Kairu in Aleksandriji in naj ne pozabijo na službo božjo.
Zaključek v knjižici pravi: ...Ti keršč. Slovenka si prišla v Egipet z namenom tudi tu vedno poštena ostati. Tu imaš navodila, po keterih ti bo vkljub vsem nevarnostim to mogoče, ako jih boš zvesto izpolnjevala.