Ali ste vedeli

...Tadej Leban nam je poslal objavo iz časopisa SLOVENSKI NAROD, 45. številka, Ljubljana, 24. februarja 1911 naslednji zapis:

V Egiptu.
Poročali smo že o občinah
Vrtojba, Bilje in Prvačina, da
je iz teh občin odsotnih 458, največ
žensk, ki so v Egiptu. Občina Dornberg
izkazuje pri sedanjem ljudskem
štetju odsotnih 101, med temi večina
žensk v Egiptu! Odsotnih v teh 4 občinah
je 649; večina v Egiptu, ženske.