Zgibanka

Zgibanka:Aleksandrinke-Preplet jedi in navad za mizo, 2015
Zgibanko smo oblikovali na osnovi raziskovalne naloge dijakov Biotehniške šole iz leta 2008: Med burjo in puščavskim peskom.
Poleg opisa navad za mizo in prepleta jedi, ki so ga s seboj v domače kraje in v Egipt prenašale aleksandrinke, se v zgibanki nahaja tudi nekaj zanimivih receptov (halava, kek, oraiba...).
Izdajatelj: Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink
Zasnova in besedilo: mag. Darinka Kozinc
Fotografije: Goriški muzej, družina Bavčar
Po raziskovalni nalogi Barbare Gregorc, Eme Šen in Jurija Bizjaka pod vodstvom mentoric: Marije Dreščak in Janja Bavčar
Zgibanka se nahaja v Hiši aleksandrink na placu v Prvačini.

Zgibanka: Aleksandrinke, ki so za vedno ostale v Egiptu

Zgibanka govori o raziskavi o umrlih in pokpanih Slovencih v Egiptu. Popis v Egiptu so v letih 2007, 2010 in 2011 so opravile članice društva. Predstavitev je sledila februarja leta 2014. Več...

Zgibanka je na razpolago v Hiši na placu v Prvačini in v Turističnem informacijskem centru Nova Gorica, Delpinova 18b, Nova Gorica.

Kolofon:
Izdajatelj: Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink Prvačina
Idejna zasnova in koordinacija: Dejana Baša
Besedilo: Tina Mihelj
Fotografije: arhiv društva
Tisk: A-media d.o.o.

Naslovnica prospekta - pokojni Slovenci

Tukaj si lahko ogledate zgibanko v pdf obliki.Zgibanka: Aleksandrinke, 2012

Nova zgibanka, druga zapovrstjo, je nastala leta 2012. Vsebuje splošen opis pojava aleksandrink, poseben povdarek pa je na predstavitvi otrok in varovancev aleksandrink. V zgibanki so naštete vse pomembnejše aktivnosti društva, ki so se zvrstile od ustanovitve društva leta 2005, in sicer: razstave, postavitev dveh spominskih plošč v Egiptu, nakup Hiše na placu, raziskave o umrlih Slovencih v Egiptu, vzpostavitev spletne strani in prejete nagrade za delo na području ohranjanja dediščine. Izpostavljena je na koncu zgodba pokojne aleksandrinke Marije Černe iz Bilj. Zgibanka je bogata s fotomaterialom (fotografije aleksandrink in sodobne fotografije).

Zgibanka je na razpolago v Hiši na placu v Prvačini in v Turističnem informacijskem centru Nova Gorica, Delpinova 18b, Nova Gorica.  

Izdajo zloženke je omogočila Mestna občina Nova Gorica.

Kolofon:
Izdalo: Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink Prvačina.
Idejna zasnova in koordinacija: Dejana Baša, Tina Mihelj.
Tekst: Daša Koprivec.
Fotografije: arhiv društva in Slovenski etnografski muzej.
Oblikovanje: Rogač RMV d.o.o.
Tisk: A-media d.o.o. 2012

Zgibanka 2012

Tukaj si lahko ogledate zgibanko v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku.Razglednica: Aleksandrinke, 2012

Nastala je razglednica z motiviko aleksandrink. Razglednico lahko poiščete v Hiši na placu v Prvačini.

RazglednicaZgibanka: V spomin aleksandrinkam, 2008

Zgibanka je nastajala kar nekaj mesecev. Njeno izdajo sta omogočila Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Mestna občina Nova Gorica. V njej je z besedo in sliko opisano delo in življenje aleksandrink. Prospekt je natisnjen v treh jezikih, poleg slovenščine še v angleščini in italijanščini.

Kolofon:
Izdalo: Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink Prvačina
Idejna zasnova in koordinacija: Dejana Baša
Tekst: mag. Inga Miklavčič-Brezigar
Fotografije so last: Marije Černe iz Bilj, Marije Černe iz Prvačine, Suzane Černe, Savice Krušič, Mete Kogoj, Franke Podberšič, Stanislava Šemoleta, Tine Valič
Oblikovanje in tisk: Grafika Soča, 2008

Naslovnica prospekta - prvi prospekt

Tukaj si lahko ogledate zgibanko v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku.