Seznam Razstav

21. Primorski slovenistični dnevi - Aleksandrinke – motiv ekonomske migracije v literaturi in kulturi

V petek in soboto, 8. in 9. 4. 2011, so potekali 21. primorski slovenistični dnevi. Prvi dan je bil namenjen predavanjem, ki so razkrivala razne tematike iz slovenske literature: ženska migracija, motiv »Lepe Vide«, aleksandrinke…
Predavatelji so bili slavisti in drugi strokovnjaki iz različnih področij. Častni gost prireditve je bil pisatelj Marjan Tomšič.


Program dvodnevnega dogodka:

Petek, 8.4.2011, Mala dvorana Zorana Mušiča v Bukovici

Po pozdravnih nagovorih predsednice Slavističnega društva Nova Gorica Sonje Žezlina in župana Občine Renče-Vogrsko Aleša Bucika so uradno pričeli s predavanji:
- D. Poniž: Odmevi emigrantske tematike v Cankarjevi in Šeligovi »Lepi Vidi«
- B. Modrijančič Reščič: Pogumne ženske v tujem svetu
- Z. Hönn Marc: Motiv ekonomske migracije v literaturi Cilke Žagar in pri ostalih avstralskih Slovencih
- V. Kobal: Možje s Snowya ali učna ura medkulturnega dialoga
- M. A. Vižintin: Usoda aleksandrink v prozi Marjana Tomšiča
- I. Humar-Kobal: Aleksandrinke in njihove zgodbe – primer medgeneracijskega sodelovanja na OŠ Dornberk
- I. Černigoj: Otroci ekonomskih migrantov v osnovni šoli
- M. Mileva Blažič: Motiv aleksandrink v mladinki književnosti
- K. P. Mihurko: Reprezentacije ženskosti in orientalizem v Tomšičevih zgodbah o aleksandrinkah
- J. Čebron: Primerjava ženskih literarnih oseb v Tomšičevih romanih Šavrinke, Zrno od frmentona, Grenko morje in Južni veter
- I. Brezigar: O razumevanju in nerazumevanju fenomena aleksandrink
- D. Koprivec: Pogled na migracije aleksandrink skozi osebna pričevanja
- E. Dejak-Furlan: Pesmi in pisma

Kulturni večer:
  - Pogovor z go. Dorico Makuc, častno gostjo (oblikuje in vodi  mag. M. Mercina)

Kulturni program s predstavitvijo Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink:
- Dejana Baša, predsednica društva - predstavitev društva
- Neva Leban, podpredsednica društva in potomka aleksandrinke, in Meta Kogoj, članica in potomka aleksandrinke, sta občinstvu podali svoji zgodbi aleksandrink.
- predstavitev kulinarične dediščine aleksandrink - pripravilo Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink Prvačina

Sobota, 9. 4. 2011

10.00 Pohod po Gregorčičevi poti
Pohod iz Renč do Gradišča nad Prvačino in nazaj ter ogled razstave o aleksandrinkah v Renčah. Pohod so vodili: E. Dejak-Furlan, Melanija Kerševan in člani Društva za kulturo, turizem in razvoj Renč.

Primorske slovenistične dneve je organiziralo Slavistično društvo Nova Gorica v sodelovanju z Občino Renče-Vogrsko, Društvom za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink in Meddruštvenim odborom za pripravo PSD (Slavistično društvo Koper, Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm).


<nazaj