Seznam Razstav

Egipt 2010 - Po sledeh aleksandrink

Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink je v mesecu marcu skupaj s turistično agencijo Kompas d.d. pripravilo aranžma obiska Egipta. Potovanja se je udeležila skupina potnikov, med njimi predvsem potomci aleksandrink in člani društva.

Spominska plošča na kairskem pokopališču Na pot smo se odpravili 24. marca 2010. V Kairu je že naslednji dan, 25. marca, potekala svečanost na latinskem pokopališču v Kairu (Cimetiere latin de Terre Sainte le Caire na ulici Rue Fom El Khalig) ob odkritju spominske plošče vsem pokopanim Slovencem v Egiptu. Udeležil se ga je veleposlanik v Egiptu, Borut Mahnič, glavni tajnik Slovenske izseljenske matice, Janez Rogelj, in predsednica Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink, Dejana Baša. Med zbranimi so bili predstavniki slovenske skupnosti v Egiptu, med katerimi so tudi potomci aleksandrink, drugi predstavniki veleposlaništva, šolski sestri Margerita in sestra Kristina iz Kaira ter popotniki iz Slovenije. Spominska plošča na kairskem pokopališču

Osrednji del spominske plošče je bil narejen v Sloveniji, oblikoval jo je prof. Vladimir Pezdirc. Dejana Baša je v imenu društva pripravila kulturni program in bila povezovalka na slovesnosti. Program sta dopolnila Vili Prinčič, ki je zaigral na ogrlice, ter Ernesta Dejak Furlan, ki je prebrala dva odlomka iz Grenkega morja avtorja Marjana Tomšiča in pesem Valerije Zorn. Na pokopališču smo prižgali svečo s Svete Gore in poklonili šopek cvetja, ki smo ga v ta namen pripeljali iz Slovenije.

V času potovanja v Egiptu je na latinskem pokopališču v Kairu in latinskem pokopališču v Aleksandriji potekal popis grobov (fotografije in popis imen) ter slovenskih imen na nagrobnikih. Pri našem delu smo zelo zahvalni sestri prednici iz Kaira, s. Margeriti, ki nam je omogočila, da je naša raziskava na pokopališču v Kairu nemoteno potekala. Popis so izvajale tri članice društva: Tina Mihelj, Dejana Baša in mag. Daša Koprivec. Istočasno se je na pokopališčih opravil popis slovenskih imen, vpisanih v knjige, pokopanih na pokopališčih. Na aleksandrijskem pokopališču je opravila popis imen iz knjig Miheljeva, ki se je mudila po Egiptu nekaj dni več. Pri njenem delu ji je ves čas pomagala domačinka, Magda Ibrahim, hčerka aleksandrinke. Kot je že znano, se nagrobni kamni s slovensko pisano besedo postopoma odstranjujejo, s čimer izginevajo dokazi, da so nekoč tu delale in živele aleksandrinke. Imena na grobovih bodo z našim delom ostala nepozabljena, saj bodo fotografije in popisi ostali shranjeni v arhivu Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink.

Skupina je obiskala ob svojem raziskovanju Egipta tudi Azil sv. Frančiška v Aleksandriji, kjer so nam dobrodošlico ponudile sestra Martina in druge šolske sestre. Tudi tukaj smo v kapeli prižgali svečo iz Svete Gore. Popotniki smo si ogledali na dvorišču postavljeno spominsko ploščo, ki jo je društvo postavilo leta 2007 v spomin na vse Slovenke, ki so v Egiptu služile in živele.

Vsem, ki ste kakorkoli polepšali in pomagali pri izvedbi programa, se iskreno zahvaljujemo! Posebej se zahvaljujemo sestram v Kairu in sestram v Aleksandriji za gostoljubje: s. Margeriti, s. Kristini in s. Martini ter drugim sestram obeh domov. Posebna zahvala gre tudi Magdi Ibrahim, ki je nudila pomoč pri popisu na pokopališču v Aleksandriji. Zahvaljujemo se Uradu RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Mestni občini Nova Gorica, Slovenski izseljenski matici in slovenskemu veleposlaništvu v Egiptu.

Popotniki so si v ogledali med drugim tudi piramide in sfingo v Gizi, Memfis, muzej v Kairu, bazar v Kairu in druge lepote in znamenitosti Egipta. Na domače letališče smo prispeli 29. marca s polnimi potovalkami halave, karkadeja in parfumov ter oplemeniteni z izjemnimi doživetji.Članek na portalu RTV Slovenija - Spomenik Slovencem, ki so za vedno ostali v Egiptu


<nazaj