Seznam Razstav

Aleksandrinke - življenje v Egiptu in doma

Daša Koprivec, mag. etnologije in dipl. sociologinja kulture, je zaposlena v Slovenskem etnografskem muzeju. Od ustanovitve Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink Prvačina novembra 2005 sodeluje kot članica upravnega odbora.

Od leta 2004 je urednica znanstvene periodične publikacije Etnolog. V 16 številki leta 2006 je tudi sama objavila svoj prispevek z naslovom Aleksandrinke – življenje v Egiptu in doma. V njem predstavlja rezultate raziskave o aleksandrinkah, ki jo je v letih 2005 in 2006 izvajala na Goriškem. Raziskava zajema obdobje od leta 1925 do leta 1958, vključuje pa tudi pričevanja otrok in vnukov aleksandrink vse do danes. Predstavljeno je življenje v Egiptu in življenje doma, kot se ga spominjajo tri generacije. Gradivo s terenske raziskave je prvič predstavljeno, in sicer predvsem gradivo t. i. nesnovne dediščine, kamor avtorica vključuje spomine in druge pripovedi informatorjev, ki jih je zabeležila kot dokumentarne terenske zvočne zapise.


<nazaj