Društvo

Naslov:
Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink
Prvačina 48
5297 Prvačina
Slovenija
--------------------
Med ogradami 37
5250 Solkan
Slovenija

Lokacija muzeja:
Prvačina 173
5297 Prvačina
(ob cerkvi sv. Andreja)

Elektronski naslov:

Telefon:
040 353017, 041 562387, 031 708410.

Zemljevid - Prvačina

DŠ:
92249809

TRR:
SI56 0475 0000 1208 574, odprt pri banki Novi KBM d.d.

Nakazila iz tujine:
Swift code: KBMASI2XGOR
IBAN: SI56047500001208574, odprt pri banki Novi KBM d.d.

Ustanovljeno dne:
2. november 2005

Obstoječa organiziranost:
Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink Prvačina je samostojno prostovoljno in nepridobitno združenje posameznikov, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničuje interese na področju ohranjanja kulturne dediščine aleksandrink. Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga predsednik/–ca, v njegovi/njeni odsotnosti pa podpredsednik/-ca. Organi društva so: občni zbor, upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko razsodišče.

2014-2018:
Predsednica: mag. Darinka Kozinc
Podpredsednica: Barbara Zorn Pavlica

Upravni odbor</u>: Barbara Zorn Pavlica, Nadja Durnik, Sašo Krpan,  Miro Kerševan, Vida Faganel, Lucija Dragičevič .
Nadzorni odbor: Julijan Černe, Nives Krašna, Neva Leban.
Disciplinsko razsodišče: Sonja Benko, Andrejka Humar, Ljuba Krušič.


2009-2013:
Predsednica: Dejana Baša
Podpredsednica: Neva Leban
Upravni odbor: Daša Koprivec, Sašo Krpan, Slavica Plahuta, Anamarija Prijatelj in Tina Mihelj
Nadzorni odbor: Albert Gregorič, Peter Zorn in Miro Kerševan
Disciplinsko razsodišče: Nadja Rijavec, Vidojka Vecchiet in Boženka Jelerčič


2005-2009:
Predsednica: Dejana Baša, Podpredsednica: Neva Leban, Tajnik: Irena Furlani, Upravni odbor: Peter Zorn, Lucijan Saksida, Miro Kerševan, mag. Daša Koprivec, Ana Marija Prijatelj in Tina Mihelj, Nadzorni odbor: Danilo Skomina, Sašo Krpan in mag. Inga Miklavčič-Brezigar, Disciplinsko razsodišče: Jože Vecchiet, Albert Gregorič, Mateja Zorn

Namen društva:
Društvo je bilo ustanovljeno z namenom popisovanja, zbiranja in raziskovanja kulturne dediščine in ustnega izročila aleksandrink. Že od ustanovitve se zbira pri še živečih aleksandrinkah ter njihovih potomcih in sorodnikih materialno in nematerialno kulturno dediščino. Pri našem delu nas podpira ožja in širša okolica, ki stremi k temu, da se ta del naše zgodovine, ki je bila dolga leta zapostavljena, bolje spozna.

Članstvo:
Članstvo je prostovoljno. Vabljeni ste tudi vi, da postanete član društva. Izpolnite pristopno izjavo in jo pošljite skupaj z dokazilom o plačilu letne članarine na naš naslov: Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink, Prvačina 48, 5297 Prvačina, Slovenija ali na elektronski naslov .
Na letnem občnem zboru društva je bilo sprejeto, da znaša članarina za leto 2014 10 €.