Novice

05.03.2016

Razstava v Pavlovi hiši-Pavelhaus, avstrijska Štajerska,maj 2016

V maju 2016 smo povabljeni, da v Pavlovi hiši na avstrijskem Štajerskem postavimo razstavo Aleksandrinke-dom in svet.

Spodaj pa navajamo dogodek, ki se je v Pavlovi hiši zgodil 6.10. 2015IZ SLOVENIJE V EGIPT | VON SLOWENIEN NACH ÄGYPTEN
Slovenske služkinje in gospodinje v Egiptu – Aleksandrinke
Slowenische Dienstbotinnen und Haushälterinnen in Ägypten - die "Aleksandrinke"

Eine Veranstaltung im Rahmen des Slowenischen Lesesaales
Veranstaltungssaal der Steiermärkischen Landesbibliothek, Kalchberggasse 2, 8010 Graz

Od leta 1870 so mlade ženske iz Slovenije hodile »v službo« v Egipt. Ta tradicija se je ohranila vse do 20. stoletja. Zadnje slovenske služkinje in gospodinje so se iz Egipta v svoje domače kraje vrnile v 70. letih 20. stoletja. Večina teh žensk je s svojimi prihodki podpirala svoje družine, ki so ostale doma. Dolgo časa ta transmediteranska ženska delovna migracija ni bila prisotna v kulturnem spominu Slovenije. S pričujočo knjigo želijo avtorice pretrgati molk o tej specifični obliki ženske delovne migracije in teh zgodnjih hranilkah svojih družin ter osvetliti njihove dosežke in različne usode njih samih in njihovih družin.

Seit den 1870er Jahren gingen junge Frauen aus Slowenien "in Dienst" nach Ägypten. Diese Tradition hielt bis weit ins 20. Jahrhundert hinein an. Die letzten slowenischen Dienstmädchen und Haushälterinnen kehrten in den 1970er Jahren aus Ägypten in ihre Herkunftsorte zurück. Der Großteil dieser Frauen unterstützte mit ihren Einkommen wesentlich ihre in Slowenien zurückgebliebenen Familien. Über lange Zeit blieb diese trans-mediterrane weibliche Arbeitsmigration im kulturellen Gedächtnis Sloweniens ausgeblendet. Mit dem nun vorliegenden Buch wollen die Autorinnen das lange Schweigen über diese spezifische Form der weiblichen Arbeitsmigration und diese frühen Familienernährerinnen brechen und die Leistungen sowie die unterschiedlichen Schicksale der Frauen und ihrer Familien ans Licht bringen.

Govorili bodo | Es werden sprechen:
Sylvia Hahn, Universität Salzburg | Univerza v Salzburgu
Mirjam Milharčič Hladnik, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU | Institut für Migrationsforschung, Forschungszentrum an der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste
Aleksej Kalc, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU | Institut für Migrationsforschung, Forschungszentrum an der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste
Katja Mihurko Poniž, Univerza v Novi Gorici | Universität Nova Gorica
Dirk Hoerder, Prof. emeritus Arizona State University / Universität Bremen | Univerza v Bremnu

Glasba | Musik: Tjaša Fabjančič & Birgit Zagorski


< nazaj