Šolske sestre

Z izseljevanjem žensk in deklet v Egipt od druge polovice 19. stoletja se je pojavila potreba po duhovni podpori Slovenk, ki so v tuji deželi delale in živele. Ta naloga je bila vročena slovenskim redovnicam – šolskim sestram sv. Frančiška Kristusa Kralja, ki so ob prihodu leta 1908 ustanovile..


več..

Ali ste vedeli?

  • ..da je drobni knjižici Slovenka v Egiptu p. Benigen Snoj , slov. dušni pastir v Kairu, 1. julija 1910 pripravil temeljita navodila za Slovenke, ki so odhajale v službo v Egipt kako naj ravnajo na poti, kako naj se obnašajo v službi, naj ne pozabijo svoje domovine, naj obiskujejo slovensko društvo v Kairu in Aleksandriji in naj ne pozabijo na službo božjo. Zaključek v knjižici pravi: ...Ti keršč. Slovenka si prišla v Egipet z namenom tudi tu vedno poštena ostati. Tu imaš navodila, po keterih ti bo vkljub vsem nevarnostim to mogoče, ako jih boš zvesto izpolnjevala.

več..

Anketa